середа, 29 травня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ # 6 "ЖИТТЯ ЯК ГРА, ГРА ЯК ЖИТЯ""Якщо вірити поглядам Йогана Гейзінги - вся наша діяльність, все наше життя, - від особистісного до фундаментального рівня - не більше ніж просто гра. Релігія, танець, музика, комунікація та багато іншого - різні форми ігор, в які грають люди. Якими бувають ігри? Як впливають вони на життя людини, чи визначають вони поведінку гравців, чи можна уникнути гри? Хто визначає правила? Як виграти? Предметом розмови можуть стати - економіка, мораль, війна - і це далеко не єдині сфери де можна буде "гратись".
Про це все йшлося на інтерактивній лекції 22 травня 2019 року на тему "Життя як гра, гра як життя". Модератор - кадидат філософських наук, асистент кафедри філософії ЧНУ ім. Ю. Федьковича - Ігор Руснак.
Було інформативно, насичено, презентаційний супровід та подача матеріалу в нестандартному форматі, використано безліч елементів гри під час самої лекції, багато інтерактивного спілкування, невеличкі мотивуючі призи, питання, відповіді, діалог, дискусія. Цікава тема, креативний лектор, допитливі учасники дискусії. Це все - на одному подиху, час промайнув неймовірно швидко. Хотілося ще поспілкуватися та глибше зануритися в тему. Для тих кому хочеться більше прочитати на цю тему традиційно підготовано працівниками відділу наукової інформації та бібліографії виставку-перегляд літератури, бібліографічний список до якої подається нижче.
Література, представлена на виставці

(Бібліографічний список)

1.      Берн Е. Ігри, у які грають люди. Світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн; пер. з англ. К. Меньшикової. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 256 с.
2.      Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы / пер. с англ.; общ. ред. М.С. Мацковского. – Москва : Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. – 336 с.
3.      Водотика Т. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ. У пошуках власного образу / Т. Водотика, Є. Магда. – Харків : Віват, 2017. – 350 с.
4.      Гжегорчик А. Життя як виклик: вступ до раціоналістичної філософії /  Анджей Гжегорчик. Варшава ; Львів, 1997. 263 с.
5.      Дытыненко Е. Революция-эволюция игры : кн.-тренинг для успешных женщин / Елена  Дытыненко. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 232 с.
6.      Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя  / Гел Елрод ; пер.з англ. Т. Заволоко. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 176 с.
7.      Леві-Строс К. Структурна антропологія  / К. Леві-Строс ; пер. з фр. З. Борисюк. – 2-ге вид. – Київ. : Основи, 2000. – 387 с.
8.      На переломе. Философские дискусии 20-х годов: философия и мировоззрения / сост. П.В. Алексеев. – Москва : Политиздат,1990. 528 с.
9.      Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон; пер. з англ. С. Слухая. – Київ : Лібра, 2004. – 272 с.
10. Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції: для студ. вищих навч. закл. / В. Л. Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 352 с.
11. Попович М. Бути людиною / М. Попович. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2013. – 224 с.
12. Проблема Человека в западной философии: переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревич ; общ.ред. Ю.Н.  Попова. – Москва : Прогресс, 1988. – 552 с.
13. Філософія. Світ людини : курс лекцій / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. – Київ : Либідь, 2003. – 430 с.
14. Франк С.Л. Реальность и Человек / сост. П.В. Алексеев ; прим. Р.К. Медведевой. Москва : Республика, 1997. 497 с.


вівторок, 7 травня 2019 р.

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ІІІ-го КУРСУ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 - "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" ЧНУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА


З 15 квітня по 06 травня 2019 року студенти ІІІ-го курсу (Діана Вітрюк, Людмила Чулкан), які навчаються за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проходили практику інформаційно-аналітичної діяльності  в Чернівецькій ОУНБ ім. М. Івасюка на базі відділу наукової інформації та бібліографії. Керівник практики від кафедри міжнародної інформації - доцент Макух-Федоркова Іванна Іванівна, від ЧОУНБ ім. М. Івасюка - завідувач відділу наукової інформації та бібліографії Гаврилюк Олександра Олександрівна.
Впродовж практики студенти ознайомилися з основними формами бібліотечно-бібліографічної роботи та бібліотечними процесами в великій бібліотеці: законодавством, яке регламентує діяльність ббіблііотек, державними стандартамиз бібліотечної справи та засвоїли основні традиційні та інноваційні бібліотечно-бібліографічні процеси, роботу з документами, електронними ресурсами та користувачами бібліотеки.   
пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ # 5 "ЗАЗИРНУТИ У БЕЗОДНЮ. ФІЛОСОФІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ, ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ"17 квітня 2019 року вІдбулася лекція-дискусія на тему "Зазирнути у безодню. Філософія психоаналізу, історія та сучасність". Модератором виступив - доцент кафедри філософії ЧНУ ім. Ю. Федьковича Ярослав Романович Козьмук. Дуже досвідчений, колишній лектор товариства "Знання", чудовий промовець, харизматична особистість з тонким почуттям гумору та відкрита до спілкування, привітна, позитивна людина. Словом - МАЙСТЕР - всі літери великі, слухати якого та спілкуватися з яким, просто ніколи не може набриднути. Широкий спектр знань, життєвий досвід, вміння аналізувати та невимушено імпровізувати. Висловлюючись сучасним молодіжним сленгом -"бомбезно". Хто не зміг прийти, нехай пошкодує. Півтора години промайнули, як одна мить. Насичено, інформативно, пов'язані з сучасністю, цікаві приклади та аналітичні висновки, легке, невимушене спілкування з аудиторією, тонкий гумор. Cказати - було дуже цікаво, нічого не сказати. Присутні отримали неймовірну насолоду від спілкування та обговорення непростої теми.
Філософія, психіатрія чи психологія? Багатовимірність досліджень людської психіки та численність проблем і припущень – що може слугувати кращим простором для заглиблення у цю загадкову сферу! Психоаналіз варто віднести до того напрямку некласичної філософії, що починається філософією життя і зосереджує свою увагу на проблемах буття людини, розуміння сутності і смислу цього буття. При цьому внесок психоаналізу в цю проблему настільки значний, що без ньго просто неможливо уявити сучасний погляд на людину, культуру, розуміння багатьох суспільних явищ. Засновником психоаналізу є Зигмунд Фрейд (1856 - 1939) - австрійський невропатолог, психіатр і психолог. Поняття "психоаналіз" вживається сьогодні в двох змістах, має подвійний зміст: по- перше, під ним мається на увазі спеціальний психотерапевтичний метод лікування психічних захворювань; по-друге, це комплекс теорій і гіпотез, що пояснюють роль несвідомого в житті людини, мотивації його поводження і діяльності, що специфічно трактує функціонування і розвиток людського суспільства.
Для тих, хто хоче краще розібратися в цьому питанні, працівники відділу наукової інформації та бібліографії підготували виставку-перегляд літератури та бібліографічний список видань, представлених на виставці. Зазирнути у безодню. Філософія  психоаналізу: історія та сучасність
(Бібліографічний список літератури)

1. Аппигнанези Р.  Психоанализ в иллюстрациях  / Р. Аппигнанези, О. Зарате. – Москва : Психоаналит. ассоц., 1996. – 176 с.
2. Вітенко І. С. Основи психоаналізу  : навч. посібник / І.С.Вітенко, Т.І.Лазук-Бендас ; Центральний метод. кабінет з вищої мед. освіти. Буковинський державний медичний університет. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 144 с.
3. Волков Ю. Г.  Человек : энцикл. словарь / Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов. Москва : Гардарики, 2000. 520 с.
4. Змановская Е. ВСовременный психоанализ : теория и практика / Е. В. Змановская. – Санкт-Петербург; Москва; Новий Новгород : Питер, 2011. 288 с. – (Серия «Мастера психологии»).
5. Іваненко Б. Пізнання несвідомої сфери психіки в українському психоаналізі початку ХХ століття  / Б. Іваненко, Н. Холоденко // Психологія і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 165–170.
6. Історія філософії  : словник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. 2-ге вид. перероб. Київ : Знання України, 2012. 1088 с.
7. Кирилова О. О. Суб'єктне означування за Жаком Лаканом  / О.О. Кирилова, М.А. Собуцький // Філософська думка. – 2005. – № 5. – С. 37–48.
8. Кузнецов Ю. Б.  Зигмунд Фройд: історія створення психоаналізу  / Ю. Б. Кузнецов // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 65–71.
9. Кузнецов Ю. Зигмунд Фройд: народження нової філософії / Ю. Кузнецов // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 6–16.
10. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, мистецька практика : навч. посібник. –  Київ : Либідь,2002. – 255 с.
11. Осипов Н. Е. Психоаналитические и философские этюды  / Н.Е. Осипов; сост. Д.П.Брылев. Москва, 2000. 608 с.
12. Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера  / П. Рикёр. – Москва : Искусство, 1996. 270 с.
13. Пріц  А.  Груповий психоаналіз. Теорія. Техніка. Застосування  / А. Пріц , Е. Викукаль ; пер. Г. Котовські ; наук. ред.: С. Грабовська, Г. Католик. - Львiв : Астролябія, 2006. 312 с.
14. Психоаналіз  : навч. посібник. . Ч. 1 / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. 100 с.
15. Тараненко  В. И. История лица, или Мастерская физиогномического психоанализа / В. И. Тараненко. – Киев : Ника-Центр, 2017. – 336 с.

16. Туз Л. Інтерпретація в психоаналізі як категорія і процедура  / Л. Туз // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2 . – С. 140–147.
17. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії  : енцикл. довідник / укл. Ю. В. Омельченко. – Київ : Ракша М. О. , 2009. – 296 с. 
18. Фрейд З. Психоанализ и детские неврозы  / З.Фрейд. – Санкт- Петербург : Алетейя, 2000. – 296 с.
19. Фрейд З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи  / З.Фрейд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 296 с.
20. Фрейд З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд ; пер снем. сост.: Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский ; авт. посл. В. Т. Кондрашенко. Минск : Попурри, 2007. 608 с.
21. Фройд З. Вступ до психоаналізу  : лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками / З. Фройд ; пер. з нім. П. Таращук. Київ : Основи, 1998. 709 с.
22.  Фройд З. Психологія сексуальності  / З. Фройд ; пер. укр. Є. В. Тарнавського. Харків : Фоліо, 2018. 160 с. –(«Істини»).
23. Фромм Э. Душа человека  / Э. Фромм. Москва : Республика, 1992. 432 с. («Мыслители XX века»).
24. Юнг К. ГAion: нариси щодо символіки самості  / К. Г. Юнг ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – Львiв : Астролябія, 2016. 432 с.
 25. Юнг К. Г.  Психология бессознательного  / К.Г. Юнг; пер. с нем. – Москва :  АСТ; Канон+, 2001. 400 с.
 26. Яновський М. Критичний розгляд деяких положень теорії З.Фрейда / Михайло Яновський // Соціальна психологія. 2008. № 2. С. 1625.


пʼятниця, 5 квітня 2019 р.

ДЕНЬ БІБЛІОГРАФІЇ "МОВА - НЕВМИРУЩИЙ СКАРБ НАРОДУ"


3 квітня 2019 року працівниками відділу було проведено День бібліографії  на тему "МОВА  - НЕВМИРУЩИЙ СКАРБ НАРОДУ"для бібліотекарів шкільних бібліотек Кіцманського району, присвячений темі рідної мови. В межах цього заходу було підготовлено виставку-перегляд цікавих нових довідкових видань в  яких йдеться про мову, зокрема про рідну: "Мова - невмирущий скарб народу" та підготовлено список літератури, представленої на виставці (Маник Г.Д.), проведено розгорнутий огляд літератури та бібліотечний урок "Про рідну мову в довідковому фонді Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка" (Гаврилюк О.О.). Представлені  на виставці видання: енциклопедії, словники, довідники, бібліографічні посібники зацікавили шкільних бібліотекарів та викликали жваве обговорення.МОВА – НЕВМИРУЩИЙ СКАРБ НАРОДУ
(Бібліографічний список літератури,
представленої на виставці)

 1. Авраменко Г. Мова – невмирущий скарб народу / Г. Авраменко, О. Кізян. – Вінниця: універсальна обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, 1999. – 57 с.
 2. Береза Т.  Мова – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 664 с.
 3. Головащук C. І. Орфографічний словник складних слів української мови. Понад 23000 слів / С. І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288 с.
 4. Дорошенко Т. С. Словник труднощів української мови / Т. С. Дорошенко. – Харків : Торсінг плюс, 2012. – 656 с.
 5. Дубічинський В. В. Українська мова. Сучасний довідник. Орфографія, стилистика, граматика, пунктуація, словники  / В. В. Дубічинський. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 544 с.
 6. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумач. слов. лінгвіст. термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 224 с.
 7. Караванський С. Словник рим української мови, укладений як лінгвографічна модель формального нагромадження звукових сигналів мовним центром людини / С. Караванський. – Львiв : БаК, 2004. – 1028 с.
 8. Корейсько-українсько-російський словник / Ун-т митної справи та фін. ; за ред. Чой Кванг Сун. – Дніпро, 2016. – 200 с.
 9. Куляс П. П. Словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх виправлення : Посібник для майбутнього редактора до курсу "Редагування різних видів літератури" / П. П. Куляс ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2006. – 192 с.
 10.  Мельник П. О. Латинсько-українські та українсько-латинські вислови у діловому мовленні : короткий словник / П. О. Мельник. – Чернівці : Місто, 2006. – 176 с.
 11.  Осипов П. І. Чому ми так говоримо : наук.-етимол. довід. / П. І. Осипов. – Київ : Ін Юре, 2008. – 248 с. – Бібліогр.: с. 235 – 236.
 12.  Півторак Г. П. Білорусько-український словник / Г. П. Півторак, О. І. Скопненко ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ : Довіра, 2006. – 728 с.
 13.  Полякова Л. О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар. 80000 слів / Л. О. Полякова. – Харків : Торсінг плюс, 2017. – 496 с.
 14.  Савченко Л. Г. Розмовляй українською правильно / Л. Г. Савченко ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Орбіта, 2016. – 192 с.
 15.  Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / уклад. В. М. Карпенко [та ін.]. – Київ : Карпенко В. М. [Видавець], 2016. – 296 с. – Дод.: с. 269–295.
 16.  Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 368 с.
 17.  Словник сучасного українського сленгу / упор. Т. М. Кондратюк. – Харків : Фоліо, 2006. - 350 с.
 18.  Українсько-македонський словник / О. Онищенко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. , НБУ ім. В.І.Вернадського, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні). – Київ : [б. и.], 2008. – 330 с.
 19.  Українська мова : енциклопедія / НАН України. – Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.
 20.  Українсько-румунський словник  = Dictionar ucrainean-roman : [близько 60 000 слів] / [укл. Л. Ботлунг]. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 568 с. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга").
 21.  Українсько-угорський, угорсько-укріїнський словник термінології : для загальноосвіт. навч. закладів з навч. мовами нац. меншин: 6000 термінів і понять = Magyar-ukran szakszotar : 6000 szakkifejezes es fogalom. – книга – "перекрутка". – Чернівці : Букрек, 2009. – 256 с.
 22.  Чукіна В. Ф. Граматика української мови в таблицях і схемах / В. Ф. Чукіна. – 2-е вид., випр. й доп. – Київ : Логос-М, 2017. – 144 с. : табл. – (Бібліотека школяра).
 23.  Чукіна В. Ф. Український правопис у таблицях і схемах : навч. посіб. / В. Ф. Чукіна, О. М. Почтаренко, Г. С. Почтаренко. – 2-е вид., випр. – Київ : Логос-М, 2017. – 176 с. : табл. – (Бібліотека школяра).
 24.  Ярещенко А. П.  Сучасний фразеологічний словник української мови / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітко, О. В. Козир. – Харків : Навч. л-ра, 2018. – 640 с. – (Словник).

четвер, 21 березня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ # 4 "ЧИ МОЖЕ СУЧАСНА ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ БУТИ ІДЕАЛІСТИЧНОЮ?"


20 березня 2019 року в рамках проекту "Філософська лабораторія" на інтерактивній лекції мова велася про те "Чи може сучасна теорія свідомості бути ідеалістичною?" Модератором зустрічі виступив доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича РОМАН ГЕОРГІЄВИЧ РОШКУЛЕЦЬ.
Свідо́мість (калька з фр. conscience) — здатність людини пізнавати навколишній світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.
Тема об'ємна та непроста для сприйняття.
"Ми живемо в період бурхливого прогресу наук про свідомість, успіхи яких, здавалося б, дозволяють (чи дозволять невдовзі) пояснити свідомість людини максимально повно. Чи це означає, що "основне питання філософії" розв'язане на користь того, що буття первинне, свідомість - вторинна? Чи може філософія ідеалізму, на тлі успіхів конкретних наук, сказати ще щось суттєве про свідомість, чи нейронауки дали нам остаточне розв'язання проблеми свідомості? В чому причини скепсису стосовно філософського ідеалізму в сучасному світі? Як розв'язує, і чи розв'язує взагалі, наука світоглядні проблеми? Чи може це вже не проблеми? Ці та багато інших питань постають при спробі обгрунтувати місце і значення ідеї в поясненні природи, значення і призначення свідомості людини."
Після коротких теоретичних викладок, фахово зроблених лектором, тривало обговорення в вузькому колі осіб, зацікавлених темою. Охопити все за одну інтерактивну лекцію годі  було й намагатись, тому бібліографи відділу наукової інформації та бібліографії Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка підготували книжкову виставку-перегляд "Чи може сучасна теорія свідомості бути ідеалістичною?". Для того, щоб кожен охочий учасник дискусії зміг поглибити свої знання з цієї теми, замовивши в нашій бібліотеці видання, які допоможуть шукати відповіді на питання, що виникли в процесі обговорення.
Завдяки досвідченому лектору Роману Рошкульцю, було цікаво та інформативно насичено, за що всі учасники зустрічі щиро вдячні!

ЧИ МОЖЕ СУЧАСНА ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ БУТИ ІДЕАЛІСТИЧНОЮ?
(Бібліографічний список літератури,
 представленої на виставці)
1.     Апанасенко Г. Цілюща сила свідомості / Г. Апанасенко // Науковий світ. 2008. № 8. С. 2223.
2.     Вертій О.  Заблокована національна свідомість / Олексій Вертій // Дзвін. – 2018. – № 5. – С. 106–123. – Бібліогр. в підрядк. прим.
3.     Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми : матер. міжнар. наук. конф. 7-8 жовт. 2011 р. м Чернівці / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 448 с.
4.     Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.2. / пер. з фр.; під. кер. Б. Кассен. Київ : Дух і літера, 2011.  486 с.
5.     Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.3. / пер. з фр.; під кер.: Б. Кассен, К. Сігова. – Київ : Дух і літера, 2013. –  328 с.
6.     Іванова Л. Мовна проблема як головний вимір етнополітичної свідомості українства  / Людмила Іванова // Наука і суспільство. –2018. – № 11–12. – С. 2-11. – Бібліогр. в кінці ст.
7.     Історія філософії  : словник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. – 2-ге вид. перероб. – Київ : Знання України, 2012. 1088 с.
8.      Козерацька  О.А. Свідомість /О.А.Козерацька // Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Київ : Укр.енцикл. ім. М. П. Бажана,1998.  Т. 5 : ПС. 2003. 736 с.
9.     Короткий філософський словник-довідник : українсько-англо-німецько-французький словник-довідник / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред.: І. П. Чорного, О. Є. Бродецького. – Чернівці : Рута, 2006. – 290 с.
10. Музиченко І. В.  Етнічна свідомість: проблема визначення структури та функцій  / І. В. Музиченко, Н. Т. Олійник // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.
11. Некрасова І. Проблеми дослідження гендерних аспектів етноментальних структур свідомості / Ілона Некрасова, Вяфа Нагієва // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 27–38.
12. О'Конор Д. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень  / Д. О'Конор, І. Макдермотт ; пер. з англ. Н. Сисюк. – Київ : Наш формат, 2018. – 240 с.
13. Петрушенко В. Л  Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції  : для студ. вищих навч. закл. /  В. Л. Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 352 с.
14. Прист С. Теория сознания  / С. Прист, пер. с англ. Грязнова А.Ф.
 – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288 с.
15. Сознание как категория материалистической диалектики / Лезгина М. Л., Марков Б. В., Шилков Ю. М. и др.; под ред. В. Г. Иванова, В. В. Лапицкого. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 168 c.
16. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / В. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 228 с.
17. Хамітов Н. Філософський словник: людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. Київ, 2007. 264 с.
18. Ханко О. Ключ: систематизація мислительних понять В. Данилейка / О. Ханко. – Київ : Вид. О. Ханко, 2006. – 200 с.
19. Ханко О.  Мислитель / О. Ханко. – Київ : Вид. О. Ханко, 2006. – 190 с.
20. Философское сознание: драматизм обновления / отв. ред. Н. И. Лапин; сост. Е. Н. Шульга. – Москва : Политиздат, 1991. – 413 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).
21. Фурман А. В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування  / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 16–38.  
22. Человек: философские аспекты сознания и деятельности / Т. И. Адуло, А. И. Антипенко, Е. А. Алексеева и др.; под ред. Д. И Широканова, А. И. Петрущика. – Минск: Наука и техника, 1989. – 208 с.
23. Чорний І. П. Філософія : навч. посіб. / І. П. Чорний, Р. Г. Рошкулець ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : Рута, 2008. 216 с.
24.  Шандор Ф. Ф.  Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі  / Ф. Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 73–79.
     25. Шуртаков К.П.  Мировоззрение и методы его формирования /               К.  П. Шуртаков. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 203 с.