понеділок, 26 лютого 2018 р.

НОВИНКИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛІВ ТА ГАЗЕТ
 З бібліографічним списком літератури за 2016 рік

"НОВИНКИ  ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛІВ ТА ГАЗЕТ" можна детальніше ознайомитися на сторінці "Бібліографічні списки"

пʼятниця, 23 лютого 2018 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ #2 : "ДИЛЕМИ СВОБОДИ"


Продовжуючи започатковану в попередній лекції проекту "Філософська лабораторія" тему      цінностей, цього разу йшлося про одну з найвищих цінностей людського існування – свободу. Отже, тема: "Дилеми свободи". Багато українців ототожнюють специфіку своєї ментальності саме із волелюбністю і свободою. Чимало людей здатні жертвувати навіть життям заради її здобуття й утвердження. Саме про сенси  свободи і нашу здатність  бути вільному у своєму виборі, вчинках, думках була інтерактивна лекція   доктора філософських наук, доцента, в.о. завідувача кафедри філософії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Рупташ Ольги Василівни.

Було розглянуто основні підходи до розуміння свободи і протиставлених їй понять в різні періоди європейської історії, зокрема фатуму, Провидіння, детермінізму, долі тощо та приділено увагу          провідним напрямкам сучасної філософії, присвяченим проблемі сумісності свободи і детермінізму та поглядам їхніх провідних представників.

Бібліотекарі відділу наукової інформації та бібліографії ЧОУНБ ім. М. Івасюка підготували виставку книжкових видань, присвячених темі "Дилеми свободи" та подбали про технічний супровід заходу.
Час відведений для зустрічі промайнув на одному подиху, завдячуючи майстерності та креативності лектора. Під час спілкування та обговорення панувала надзвичайно дружня та позитивна атмосфера. Аудиторія активно та невимушено дискутувала з лектором, обговорювала, ставила запитання та шукала відповіді. Було цікаво!
Дякуємо всім та запрошуємо на наступну зустріч!!!
  

ДИЛЕМИ СВОБОДИ
(список літератури,
 представленої на виставці)

1. Гаєк, Ф. А. Конституція свободи / Ф.А. Гаєк; Пер. з англ. М. Олійник, А. Королишина. –  Львiв: Літопис, 2002. – 556 с. 
2."Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми", Міжнар. наук. конф. (2011; Чернівці)
Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми: матер. міжнар. наук. конф. 7 – 8 жовтня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 446 с. – Укр., рос., англ, пол. мовами.  – Бібліогр. в кінці ст. 
3. До свободи ви, браття, покликані.: збірник статей / укл.: Н. В. Міц, Т. Л. Надточій, В. Г. Соколов. – Харків : Культурний Центр ім. М. К. Реріха ; Харків : Факт, 2006. – 224 с. 
4. Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві / упоряд. А. Денисенко ; худож. О. Старанчук. – Київ : Pictoric : Аванпост-Прим, 2017. – 1 36 с.
5. Історія філософії : словник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця.  – 2-ге вид. перероб. – Київ : Знання України, 2012. – 1088 с.
6. Лилак, Д. Д. Мудрість прадавніх про право, закон, владу, правосуддя / Д.Д. Лилак. – Київ : Оріяни, 2000. – 144 с. 
7. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова : зб. публікацій міжнар. організації "Артикль 19". – Київ : Міленіум, 2003. – 140 с. – (Лабораторія законодавчих ініціатив). 
8. Нерви ланцюга: 25 есеїв про свободу. – 2-ге вид., змінене і доп. – Львiв : Глобус, 2003. – 196 с. 
9. Попович М. В. Мирослав Попович : Коли людина відчула смак свободи, вона уже не зможе жити по-іншому : [інтерв'ю з укр. філософом Мирославом Поповичом / спілкувався Володимир Бєглов] / Мирослав Попович // Літературна Україна. –  2018. – 15 лют. (№ 6). – С. 1, 3, 8. 
10. Права і свободи людини та громадянина. Матеріали до бібліографії : праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина / Академія правових наук України. – Львiв, 2006.
11. Проценко О. Походження свободи : (осмислення витоків та розвитку концепцій громадянського суспільства) / О. Проценко, В. Чепинога ; Наук. т-во ім. В. Липинського. –  Київ: Смолоскип, 1996. – 140 с. –   Бібліогр. в прим.: с. 135 – 140. 
12. Раз  Д. Моральні засади свободи / Д. Раз. – Київ : Веселка, 2001. –  432 с.
13.Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / Центр правових та політичних досліджень "СІМ".– Харків : Фоліо, 2005. – 92 с. 
14. Танасійчук АРелігійна свобода в Україні (юридично-історичне дослідження законодавства 1919 – 2000 років) / А. Танасійчук.– Івано-Франкiвськ : Нова Зоря, 2008. – 232 с. – Бібліогр.: с. 217-231. 
15. Філософія гуманітарного знання : раціональність і духовність: матеріали міжнар. наук. конф.  (2 – 3 жовтня 2008 р., м. Чернівці) / ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2008. –  472 с.
16. Філософія: Світ людини. Курс лекцій : навч. посіб. / В. Г. Табачковський, М. О. Булатов, Н. В. Хамітов та ін. – Київ :  Либідь, 2003. –  432 с. 
17. Фромм Э. Бегство от свободы : пер. с анг. / Общ. ред. и послесл. П. С. Гуревича. – Москва : Прогресс, 1989. – 272 с. 
18. Хамітов Н., Крилова С. Філософський словник. Людина і світ. – Київ : КНТ, Центр навчальної літератури, 2007. – 264 с.  
19. Хамітов Н. Історія філософії. Проблема людини та її меж: навч. посіб.  / Н. Хамітов., С. Крилова.  –  Київ : Наукова думка, 2000. – 271 с.
20. Шрамко Я. Актуальні проблеми духовності: збірник наукових праць / Я. В. Шрамко ; Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» Кривий Ріг : ДВНЗ «КНУ», 2013. – 316 с. 

пʼятниця, 16 лютого 2018 р.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ДАРУВАННЯ КНИГ В ЧОУНБ ІМ. М. ІВАСЮКА

14 лютого 2018 року з нагоди Міжнародного дня дарування книг в Чернівецькій обласній книгозбірні  ( вул. Кобилянської,47) було оголошено акцію «Подаруй книзі ще одне життя», яка триватиме до 27 лютого 2018 року.
 В цей день відвідувачі та гості бібліотеки мали можливість подарувати книги та ознайомитися з великою виставкою-розвалом найцікавіших видань «Вдячні користувачі та бібліотека», подарованих впродовж минулого року нашій книгозбірні користувачами, авторами, організаціями, більшість яких з автографами. Серед подарованих книг: художня література, література іноземною мовою, довідкові видання, навчальні посібники, рідкісні видання, книги шрифтом Брайля та ін. Всього у 2017 році подаровано 2486 книг. Особлива вдячність буковинським письменникам, науковцям, видавництвам, громадським організаціям, творчим спілкам та всім хто дарував книги бібліотеці.
Для  студентів бібліотечного відділення Училища мистецтв ім. С. Воробкевича та всіх бажаючих працівники та завідувач (Гаврилюк О.О.) відділу  наукової інформації та бібліографії провели бібліографічні огляди літератури, представленої на виставці.
ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО АКЦІЇ !НАУКОВЦІ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ЧНУ - АКТИВНІ УЧАСНИКИ АКЦІЇ "ПОДАРУЙ КНИЗІ ЩЕ ОДНЕ ЖИТТЯ" 14 лютого 2018 року з нагоди Міжнародного дня дарування книг в Чернівецькій обласній книгозбірні  ( вул. Кобилянської,47) було оголошено акцію «Подаруй книзі ще одне життя», яка триватиме до 27 лютого 2018 року. Автори, користувачі, друзі та партнери нашої бібліотеки охоче долучилися та дарували книги.
 Кафедра філософії філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, яка нещодавно започаткувала, спільно з відділом наукової інформації та бібліографії ЧОУНБ ім. М. Івасюка проект "Філософська лабораторія"  подарувала чудову підбірку нових книг з питань філософії, які дуже потрібні нашим читачам.

 ЩИРО ВДЯЧНІ ВИКЛАДАЧАМ ТА ЗАВІДУВАЧУ КАФЕДРИ, ДОКТОРУ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК РУПТАШ ОЛЬЗІ ВАСИЛІВНІ, ЗА СПІВПРАЦЮ ТА ГАРНИЙ ПОДАРУНОК!

вівторок, 13 лютого 2018 р.

ФІЛОСОФ МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ - СУМНА ВТРАТА ДЛЯ УКРАЇНИ


10 лютого 2018 року відійшов у вічність МИРОСЛАВ ПОПОВИЧ -  неординарна особистість,науковець-філософ зі світовим іменем, багатогранністю дослідницьких інтересів, дослідник історії української філософії та національної культури.
Миросла́в Володи́мирович Попо́вич (12 квітня 1930Житомир — 10 лютого 2018) — український філософакадемік НАН України (2003)Заслужений діяч науки і техніки Українидоктор філософських наукпрофесорпедагог, фахівець у галузі культурологіїлогіки та методології науки, історії української культури, директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (2002—2018), головний редактор українського науково-теоритичного часопису "Філософська думка",
член редколегій часописів «Вища школа», «Людина і Політика», «Наукові записки Національного університету „Києво-Могилянська академія“. Серія Філософія». 

Відзначений багатьма нагородами:
1996 — нагороджений відзнакою Президента України — орденом «За заслуги» III ступеня.
2000 — присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».
2001 — присуджена національна премія України ім. Тараса Шевченка.
2001 — нагороджений премією ім. В. І. Вернадського Фонду інтелектуальної співпраці «Україна — XXI століття».
2002 — лауреат шостої загальнонаціональної програми «Людина року-2001» в номінації «Вчений року».
2003 — премія «Людина року-2003» в номінації «Вчений року».
2005 — кавалер ордена Ярослава Мудрого V ступеня.
2005 — французький орден Почесного легіону.
2006 — відзнака НАН України «За наукові досягнення».
2008 — «Золота медаль ім. В. І. Вернадського НАН України». 
2009 — Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.      
2015 — Почесний професор Національного університету «Києво-Могилянська академія».