пʼятниця, 19 квітня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ # 5 "ЗАЗИРНУТИ У БЕЗОДНЮ. ФІЛОСОФІЯ ПСИХОАНАЛІЗУ, ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ"17 квітня 2019 року вІдбулася лекція-дискусія на тему "Зазирнути у безодню. Філософія психоаналізу, історія та сучасність". Модератором виступив - доцент кафедри філософії ЧНУ ім. Ю. Федьковича Ярослав Романович Козьмук. Дуже досвідчений, колишній лектор товариства "Знання", чудовий промовець, харизматична особистість з тонким почуттям гумору та відкрита до спілкування, привітна, позитивна людина. Словом - МАЙСТЕР - всі літери великі, слухати якого та спілкуватися з яким, просто ніколи не може набриднути. Широкий спектр знань, життєвий досвід, вміння аналізувати та невимушено імпровізувати. Висловлюючись сучасним молодіжним сленгом -"бомбезно". Хто не зміг прийти, нехай пошкодує. Півтора години промайнули, як одна мить. Насичено, інформативно, пов'язані з сучасністю, цікаві приклади та аналітичні висновки, легке, невимушене спілкування з аудиторією, тонкий гумор. Cказати - було дуже цікаво, нічого не сказати. Присутні отримали неймовірну насолоду від спілкування та обговорення непростої теми.
Філософія, психіатрія чи психологія? Багатовимірність досліджень людської психіки та численність проблем і припущень – що може слугувати кращим простором для заглиблення у цю загадкову сферу! Психоаналіз варто віднести до того напрямку некласичної філософії, що починається філософією життя і зосереджує свою увагу на проблемах буття людини, розуміння сутності і смислу цього буття. При цьому внесок психоаналізу в цю проблему настільки значний, що без ньго просто неможливо уявити сучасний погляд на людину, культуру, розуміння багатьох суспільних явищ. Засновником психоаналізу є Зигмунд Фрейд (1856 - 1939) - австрійський невропатолог, психіатр і психолог. Поняття "психоаналіз" вживається сьогодні в двох змістах, має подвійний зміст: по- перше, під ним мається на увазі спеціальний психотерапевтичний метод лікування психічних захворювань; по-друге, це комплекс теорій і гіпотез, що пояснюють роль несвідомого в житті людини, мотивації його поводження і діяльності, що специфічно трактує функціонування і розвиток людського суспільства.
Для тих, хто хоче краще розібратися в цьому питанні, працівники відділу наукової інформації та бібліографії підготували виставку-перегляд літератури та бібліографічний список видань, представлених на виставці. Зазирнути у безодню. Філософія  психоаналізу: історія та сучасність
(Бібліографічний список літератури)

1. Аппигнанези Р.  Психоанализ в иллюстрациях  / Р. Аппигнанези, О. Зарате. – Москва : Психоаналит. ассоц., 1996. – 176 с.
2. Вітенко І. С. Основи психоаналізу  : навч. посібник / І.С.Вітенко, Т.І.Лазук-Бендас ; Центральний метод. кабінет з вищої мед. освіти. Буковинський державний медичний університет. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 144 с.
3. Волков Ю. Г.  Человек : энцикл. словарь / Ю.Г. Волков, В.С. Поликарпов. Москва : Гардарики, 2000. 520 с.
4. Змановская Е. ВСовременный психоанализ : теория и практика / Е. В. Змановская. – Санкт-Петербург; Москва; Новий Новгород : Питер, 2011. 288 с. – (Серия «Мастера психологии»).
5. Іваненко Б. Пізнання несвідомої сфери психіки в українському психоаналізі початку ХХ століття  / Б. Іваненко, Н. Холоденко // Психологія і суспільство. – 2009. – № 2. – С. 165–170.
6. Історія філософії  : словник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. 2-ге вид. перероб. Київ : Знання України, 2012. 1088 с.
7. Кирилова О. О. Суб'єктне означування за Жаком Лаканом  / О.О. Кирилова, М.А. Собуцький // Філософська думка. – 2005. – № 5. – С. 37–48.
8. Кузнецов Ю. Б.  Зигмунд Фройд: історія створення психоаналізу  / Ю. Б. Кузнецов // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 65–71.
9. Кузнецов Ю. Зигмунд Фройд: народження нової філософії / Ю. Кузнецов // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 6–16.
10. Левчук Л.Т. Психоаналіз: історія, мистецька практика : навч. посібник. –  Київ : Либідь,2002. – 255 с.
11. Осипов Н. Е. Психоаналитические и философские этюды  / Н.Е. Осипов; сост. Д.П.Брылев. Москва, 2000. 608 с.
12. Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера  / П. Рикёр. – Москва : Искусство, 1996. 270 с.
13. Пріц  А.  Груповий психоаналіз. Теорія. Техніка. Застосування  / А. Пріц , Е. Викукаль ; пер. Г. Котовські ; наук. ред.: С. Грабовська, Г. Католик. - Львiв : Астролябія, 2006. 312 с.
14. Психоаналіз  : навч. посібник. . Ч. 1 / ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. 100 с.
15. Тараненко  В. И. История лица, или Мастерская физиогномического психоанализа / В. И. Тараненко. – Киев : Ника-Центр, 2017. – 336 с.

16. Туз Л. Інтерпретація в психоаналізі як категорія і процедура  / Л. Туз // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2 . – С. 140–147.
17. Філософія: ідеї, ідеології, персоналії  : енцикл. довідник / укл. Ю. В. Омельченко. – Київ : Ракша М. О. , 2009. – 296 с. 
18. Фрейд З. Психоанализ и детские неврозы  / З.Фрейд. – Санкт- Петербург : Алетейя, 2000. – 296 с.
19. Фрейд З. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи  / З.Фрейд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. 296 с.
20. Фрейд З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд ; пер снем. сост.: Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский ; авт. посл. В. Т. Кондрашенко. Минск : Попурри, 2007. 608 с.
21. Фройд З. Вступ до психоаналізу  : лекції зі вступу до психоаналізу з новими висновками / З. Фройд ; пер. з нім. П. Таращук. Київ : Основи, 1998. 709 с.
22.  Фройд З. Психологія сексуальності  / З. Фройд ; пер. укр. Є. В. Тарнавського. Харків : Фоліо, 2018. 160 с. –(«Істини»).
23. Фромм Э. Душа человека  / Э. Фромм. Москва : Республика, 1992. 432 с. («Мыслители XX века»).
24. Юнг К. ГAion: нариси щодо символіки самості  / К. Г. Юнг ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – Львiв : Астролябія, 2016. 432 с.
 25. Юнг К. Г.  Психология бессознательного  / К.Г. Юнг; пер. с нем. – Москва :  АСТ; Канон+, 2001. 400 с.
 26. Яновський М. Критичний розгляд деяких положень теорії З.Фрейда / Михайло Яновський // Соціальна психологія. 2008. № 2. С. 1625.


пʼятниця, 5 квітня 2019 р.

ДЕНЬ БІБЛІОГРАФІЇ "МОВА - НЕВМИРУЩИЙ СКАРБ НАРОДУ"


3 квітня 2019 року працівниками відділу було проведено День бібліографії  на тему "МОВА  - НЕВМИРУЩИЙ СКАРБ НАРОДУ"для бібліотекарів шкільних бібліотек Кіцманського району, присвячений темі рідної мови. В межах цього заходу було підготовлено виставку-перегляд цікавих нових довідкових видань в  яких йдеться про мову, зокрема про рідну: "Мова - невмирущий скарб народу" та підготовлено список літератури, представленої на виставці (Маник Г.Д.), проведено розгорнутий огляд літератури та бібліотечний урок "Про рідну мову в довідковому фонді Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка" (Гаврилюк О.О.). Представлені  на виставці видання: енциклопедії, словники, довідники, бібліографічні посібники зацікавили шкільних бібліотекарів та викликали жваве обговорення.МОВА – НЕВМИРУЩИЙ СКАРБ НАРОДУ
(Бібліографічний список літератури,
представленої на виставці)

 1. Авраменко Г. Мова – невмирущий скарб народу / Г. Авраменко, О. Кізян. – Вінниця: універсальна обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, 1999. – 57 с.
 2. Береза Т.  Мова – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений. – Львів : Апріорі, 2016. – 664 с.
 3. Головащук C. І. Орфографічний словник складних слів української мови. Понад 23000 слів / С. І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288 с.
 4. Дорошенко Т. С. Словник труднощів української мови / Т. С. Дорошенко. – Харків : Торсінг плюс, 2012. – 656 с.
 5. Дубічинський В. В. Українська мова. Сучасний довідник. Орфографія, стилистика, граматика, пунктуація, словники  / В. В. Дубічинський. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 544 с.
 6. Єрмоленко С. Я. Українська мова : короткий тлумач. слов. лінгвіст. термінів / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, О. Г. Тодор ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Київ : Либідь, 2001. – 224 с.
 7. Караванський С. Словник рим української мови, укладений як лінгвографічна модель формального нагромадження звукових сигналів мовним центром людини / С. Караванський. – Львiв : БаК, 2004. – 1028 с.
 8. Корейсько-українсько-російський словник / Ун-т митної справи та фін. ; за ред. Чой Кванг Сун. – Дніпро, 2016. – 200 с.
 9. Куляс П. П. Словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх виправлення : Посібник для майбутнього редактора до курсу "Редагування різних видів літератури" / П. П. Куляс ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Ун-т "Україна", 2006. – 192 с.
 10.  Мельник П. О. Латинсько-українські та українсько-латинські вислови у діловому мовленні : короткий словник / П. О. Мельник. – Чернівці : Місто, 2006. – 176 с.
 11.  Осипов П. І. Чому ми так говоримо : наук.-етимол. довід. / П. І. Осипов. – Київ : Ін Юре, 2008. – 248 с. – Бібліогр.: с. 235 – 236.
 12.  Півторак Г. П. Білорусько-український словник / Г. П. Півторак, О. І. Скопненко ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ : Довіра, 2006. – 728 с.
 13.  Полякова Л. О. Український орфографічний словник з граматичними таблицями + короткий правописний коментар. 80000 слів / Л. О. Полякова. – Харків : Торсінг плюс, 2017. – 496 с.
 14.  Савченко Л. Г. Розмовляй українською правильно / Л. Г. Савченко ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Харків : Орбіта, 2016. – 192 с.
 15.  Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / уклад. В. М. Карпенко [та ін.]. – Київ : Карпенко В. М. [Видавець], 2016. – 296 с. – Дод.: с. 269–295.
 16.  Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2006. – 368 с.
 17.  Словник сучасного українського сленгу / упор. Т. М. Кондратюк. – Харків : Фоліо, 2006. - 350 с.
 18.  Українсько-македонський словник / О. Онищенко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. , НБУ ім. В.І.Вернадського, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні). – Київ : [б. и.], 2008. – 330 с.
 19.  Українська мова : енциклопедія / НАН України. – Київ : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2000. – 752 с.
 20.  Українсько-румунський словник  = Dictionar ucrainean-roman : [близько 60 000 слів] / [укл. Л. Ботлунг]. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 568 с. – (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга").
 21.  Українсько-угорський, угорсько-укріїнський словник термінології : для загальноосвіт. навч. закладів з навч. мовами нац. меншин: 6000 термінів і понять = Magyar-ukran szakszotar : 6000 szakkifejezes es fogalom. – книга – "перекрутка". – Чернівці : Букрек, 2009. – 256 с.
 22.  Чукіна В. Ф. Граматика української мови в таблицях і схемах / В. Ф. Чукіна. – 2-е вид., випр. й доп. – Київ : Логос-М, 2017. – 144 с. : табл. – (Бібліотека школяра).
 23.  Чукіна В. Ф. Український правопис у таблицях і схемах : навч. посіб. / В. Ф. Чукіна, О. М. Почтаренко, Г. С. Почтаренко. – 2-е вид., випр. – Київ : Логос-М, 2017. – 176 с. : табл. – (Бібліотека школяра).
 24.  Ярещенко А. П.  Сучасний фразеологічний словник української мови / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітко, О. В. Козир. – Харків : Навч. л-ра, 2018. – 640 с. – (Словник).