вівторок, 18 січня 2022 р.

У ФОКУСІ УНІКАЛЬНЕ БІБЛІОГРАФІЧНЕ ВИДАННЯ "30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: НАУКОВЕ ОСМИСЛЕННЯ. БІБЛІОГРАФІЯ" ВІД УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ КНИГИ"30 років Незалежності України : наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко ; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А . В. Скорохватова. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2021. - 640 с.

Завдяки програмі Українського інституту книги довідковий фонд віддділу наукової інформації та бібліографії нещодавно  поповнився ошатним та надзвичайно вагомим виданням "30 років Незалежності України : наукове осмислення. Бібліографія / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги ; упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., вступ. ст. : Г. В. Боряк, В. В. Головко ; дизайн і верстка К. Г. Русанівський ; відп. за вип. А . В. Скорохватова. - Київ : Вид. дім "Вініченко", 2021. - 640 с. Це спеціальний випуск бібліографічного покажчика, підготовлений Національною історичною бібліотекою до 30-річчя Незалежності України за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України і Українського інституту книги. Науковий супровід виконано науковцями Інституту історії України НАН України. Загальна кількість бібліографічних записів становить 4988 позицій. Відбір джерел завершено в 2021 році.  Видання хронологічно охоплює період від початку демократизації українського суспільства, так званої "перебудови", до теперішнього часу та висвітлює основні процеси розвитку держави і є складовою грандіозного проєкту з підготовки й публікації щорічних покажчиків "Історія України", у рамках якого з 1968 року побачили світ 52 випуски. Довідково-інформаційний характер та висока прикладна спрямованість зацікавлять науковців, дослідників, викладачів, студентів, широкий загал користувачів, зацікавлених історією  незалежної України.  

Запрошуємо детальніше  ознайомитися з знаковою книгою нашої Незалежності, завітавши до бібліотеки.  

Також з електронною версією видання можна ознайомитися за посиланням:

 https://cutt.ly/NIEpPUz