вівторок, 30 березня 2021 р.

УКРАЇНСЬКІ ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ ЯК ФЕНОМЕН КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ


Сучасна енциклопедична справа в Україні має давню традицію та вагомі здобутки. Вона представлена широким спектром енциклопедичних та довідкових видань. Власне енциклопедії як наукові довідники почали укладати в першій половині ХХ ст. Справжній енциклопедичний бум припав на період незалежності, впродовж останніх 20 - 30 років.  В ХХІ ст. більшість з них стали доступні в книжковому та електронному форматі. Більш детально про класифікацію видань та досягнення сучасної української енциклопедистики читайте за посиланнями:   https://cutt.ly/2celiMS https://cutt.ly/8cellcu
В рамках Дня бібліографії пропонуємо презентацію - "Україна крізь роки: аспекти незалежності в дзеркалі довідкових видань", для ознайомлення з галереєю сучасних енциклопедичних книг, які відображають інформацію про різні процеси українського державотворення та багатогранність життя народу. 
Українське енциклопедичне слово -  візитна картка нації!





 










неділя, 21 березня 2021 р.

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ В ДЗЕРКАЛІ БІБЛІОГРАФІЇ (ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ПОЕЗІЇ)

   Нещодавно відділ  наукової інформації та бібліографії Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка отримав цінний  подарунок від родини П'ядиків-Халавок, про який доречно згадати з нагоди Всесвітнього дня поезії, що відзначається 21 березня. Мова йде про видання в 5-ти томах "Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст.": бібліографія. Український літературознавець та бібліограф Юрий П'ядик впродовж багатьох років збирав унікальну бібліографію української поезії післяреволюційної доби, що включає відомості про багатьох маловідомих і зовсім невідомих авторів, характерні зразки їхньої творчості, бібліографію критичної літератури, а також розшифрування багатьох раніше не розшифрованих псевдонімив і криптонімів. Словом унікальна інформація, яка може знадобитися кожному, хто цікавиться, вивчає чи досліджує українську поезію. 







середа, 17 березня 2021 р.

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК "ВОЛОДИМИР ФІСАНОВ"

 


 

Володимир Фісанов : біобібліогр. покажч. / авт.-уклад.: І. С. Осадца, Я. В. Кибіч, О. О. Гаврилюк ; Чернів. нац.  ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. міжнар. інформ., Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. – Чернівці, 2021. – 84 с. – (Серія «Науковці Буковини»).

 

17 березня відзначає свій день народження Володимир Петрович Фісанов – науковець-політолог, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Його ім’я  відоме в наукових колах США, Канади, країн Європейського Союзу, не кажучи про пострадянський простір. Він –  визнаний експерт з питань Першої світової війни, історії міжнародних відносин міжвоєнного періоду, дипломатії та етнополітики.

З цієї нагоди працівники нашої бібліотеки щиро вітають Володимира Петровича, завершивши тривалу роботу над біобібліографічним покажчиком «Володимир Фісанов», над яким трудилися фахівці кафедри міжнародної інформації ЧНУ ім. Юрія Федьковича у співпраці з бібліотекарями ЧОУНБ ім. Михайла Івасюка. 

       Високо оцінили наукову діяльність Володимира Фісанова у вступних статтях колеги-науковці Олександр Добржанський, Сергій Троян та Сергій Гакман. Видання містить перелік наукових праць Володимира Петровича, бібліографічні  матеріали про його діяльність, які розкривають аспекти науково-педагогічної діяльності впродовж 30 років. Хронологічні рамки покажчика – 1984–2020 рр. Видання містить 351 бібліографічний запис та не претендує на вичерпність. Бібліографія згрупована за трьома розділами: «Праці Володимира Фісанова», «Матеріали про життя та наукову діяльність   Володимира Фісанова», «Вебліографія». 

Допоміжний апарат видання – іменний покажчик. Бібліографічний опис джерел здійснено відповідно до чинних в Україні державних стандартів.

При підготовці покажчика було використано довідкові та бібліографічні видання, галузеву літературу, періодичні видання з фондів Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка, Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та приватної колекції Володимира Петровича Фісанова, ресурси мережі «Інтернет». 

Адресовано науковцям-гуманітаріям, викладачам, аспірантам, студентам та усім зацікавленим дослідникам у сфері політичних наук,  суспільних комунікацій, зокрема сучасних засобів масової комунікації, а також є корисним для істориків-міжнародників.  

понеділок, 15 березня 2021 р.

ІНФОРМУВАННЯ! (Для всіх, хто вивчає та цікавиться філософією)

 

Шановні друзі! Цього разу пропонуємо список літератури на тему: «Філософія античності».  


Відділ наукової інформації та бібліографії розпочинає цикл тематичних інформувань про сучасні видання (книги, збірники, статті з періодичних видань) у царині ФІЛОСОФІЇ, які можна знайти в Чернівецькій обласній книгозбірні ім. Михайла Івасюка.

      

Далі буде …







  1. Антология мировой философии: античность.  Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. 960 с.
  2. Арістотель  Поетика / Арістотель ; пер. з старогрец. Б. Тена ; худ. оформлювач О. А. Гугалова. Харків : Фоліо, 2018. 158 с.
  3. Квіт С.  Виміри філософської герменевтики / С. Квіт // Слово і час. - 2007. - № 5. С. 1727.
  4. Малу Алаа Х. Влияние древнегреческой философии на становление педагогических взглядов Аль-Фараби  / Х. Алаа Малу // Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2013. № 2. С. 96100.
  5. Панич О. Античне "епохе" і його модерні нащадки / Олексій Панич // Філософська думка. 2012.№ 1. С. 77–101.
  6. Сергійчук Т. Античність в особах: видатні й відомі представники античності у замальовках сучасного письменника / Т. Сергійчук. Київ : Веселка, 2011.  672 с. : іл. (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2011 р.)
  7. Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика / Леонід Шкаруба // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. 2012. № 9. С. 222.

  

                                                             Підготував Рачук С. Я.,                                                                                     бібліограф ЧОУНБ ім. М. Івасюка                                                                                                           

                                                                      


середа, 10 березня 2021 р.

БУКОВИНСЬКИЙ РАКУРС ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ



 



Шевченківська енциклопедія - це унікальне, епохальне видання, шість томів, якого побачили світ з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка - геніального українського  поета та художника. Підготував видання Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка.
Над статтями працювали, окрім науковців Інституту літератури, й науковці інших установ Національної Академії Наук України (Інститут мистецтвознавства, фольклористики, та етнології ім. М. Т. Рильського, Інститут історії України, Інститут української мови, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича), вищих навчальних закладів, науковий колектив Національного музею Тараса Шевченка (НМТШ), працівники бібліотек, музеїв, художніх галерей, дослідники не тільки з України, а й з інших куточків світу.
Серед авторів - низка буковинських науковців та тих кого доля поєднала з Чернівцями та  Буковиною. Вагомий вклад до енциклопедії зробив український літературознавець, професор Чернівецького НУ ім. Ю. Федьковича Богдан Мельничук, підготувавши кілька десятків статей. Зокрема, про письменників -  Домку Ботушанську, Степана Будного, Миколу Будника, Остапа Вільшину, Костя Герасименка, Дмитра Загула, Віктора Зубаря, Михайла Івасюка, чернівецького лікаря Петра Коваленка, який дослідив хвороби Т. Шевченка з точки зору сучасної медицини. літературознавців - Степана Дігтяра, Василя Лесина та ін. Перу літервтурознавиці, докторки філологічних наук ЛідіЇ Ковалець належить стаття про великого пошановувача творчості Шевченка буковинського письменника Юрія Федьковича. Кілька театрознавчих статей належать театрознавцю Тадею Сулятицькому,  про внесок в театральну шевченкіану акторів Чернівецького музично-драматичного театру ім. О. Кобилянської.
Як широко ерудовані знавці румунської та молдавської літератури, активно дописували статті літературознавець, фольклорист Олекса Романець, науковець, перекладач Микола Богайчук про внесок до шевченкознавсва румунських та молдавських письменників та літературознавців.
Героями статей  професора, доктора філологічних наук, науковця-германіста, знавця їдишомовної літератури Петра Рихла стали письменники які писали про Шевченка та перекладали його твори мовою їдиш.
Цей перелік ще можна довго доповнювати та аналізувати. Буковинці завжди з великою повагою та любов'ю ставилися до Шевченкового слова, вивчали та популяризовали його  різними мовами та серед різних верств населення. 
Статті буковинців в "Шевченківській енциклопедії" - це вагомий доробок на теренах шевченкознавства.    

Енциклопедія містить 6307 статей, 5800 ілюстрацій, із яких 453 – на кольорових вклейках. Загальний обсяг – 5360 сторінок (646 обліково-видавничих аркушів). Вага – понад 13 кг.

       Корисні посилання: 

    Електронна версія "Шевченківської енциклопедії" // Режим доступу:   file:///C:/Users/%D0%91%D0%B8%D0%B1/Downloads/0015285.pdf


      Мельничук Я. Буковинці на сторінках "Шевченківської енциклопедії" / Я. Мельничук // Режим доступу:  /http://new.litprostir.cv.ua/?p=1259

вівторок, 9 березня 2021 р.

ШЕВЧЕНКІАНА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАУКОВЦЯ-ФІЛОЛОГА БОГДАНА МЕЛЬНИЧУКА

 За біобібліографічним покажчиком "Богдан Мельничук"

 Життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка завжди займав особливе, почесне місце в серці та дослідженнях  українського науковця-літературознавця, письменника, педагога Богдана Мельничука з Чернівців. Пропонуємо ознайомитися з списком його основних публікацій, присвячених шевченківській тематиці за  біобібліографічним покажчиком  - Богдан Мельничук :  біобібліогр. покажчик / авт.-упоряд.: Я. Мельничук, О. Гаврилюк  Чернів. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Івасюка. - Чернівці : Букрек, 2020 - 264 с. - (Серія "Науковці Буковини")   

1.    Мельничук Б. Батьківщина – завше однина… ; Запис у книзі відгуків музею Т. Г. Шевченка в Палермо / Б. Мельничук   // Рад. Буковина. – 1986. – 16 берез.

2.    Мельничук Б. Іде Шевченко по планеті : [вірш] Б. Мельничук /  // Рад. студент. – 1964. – 7 берез

3.    Мельничук Б. На Покутті у нас, на Покутті ; Запис у книзі відгуків музею Т. Г. Шевченка в Палермо (Канада) ; Чотири поклони на Тарасовій горі : [вірші] / Б. Мельничук // Романюк Я. І. Пам’яттю серця зігріті: історія Снятинщини в літературно-мистецьких пам’ятках 1914-2004 рр. / Я. І. Романюк, В. Я. Харитон, Д. Ю. Чабан. – Снятин, 2004. – С. 122-123.

 

4.     Афоризми Тараса Шевченка : зб. крилатих висловів / упоряд. О. Є. Мельниченко ; авт. вступ. ст. і ред. Б. Мельничук. – Чернівці : Букрек, 2009. – 296 с.

5.     Доповідь Богдана Мельничука на установчих зборах Товариства рідної мови імені Шевченка 5 лютого 1989 року // Відродження. – 2019. – 14 листоп. (№ 46). – С. 2-3.

6.    Меленчук О. Дорогами Тарасового краю : із міжнар. шевченків. свята „В сім’ї вольній, новій” та Всеукр. шевченків. форуму „Свою Україну любіть” на Черкащині / О. Меленчук, Б. Мельничук // Буковин. журнал. – 2014. – № 3. – С. 136–147.

7.    Мельничук Б. А вірш належить поетесі, що жила в Одесі : [про Галину Комарову та її вірш „Тарас Шевченко (в 61 роковини смерті)”] / Б. Мельничук // Буковина. – 1995. – 13 груд.  

 8.    Мельничук Б. А на кручі бринить Кобзарева струна". Нотатки міжнар. [35-ї] наук. Шевченків. конф. в Черкасах / Б. Мельничук // Буковина. – 2004. – 30 черв.

9.    Мельничук Б. А чому не Шевченко чи Шевченкоград? : [про нагальну потребу перейменування міста Кіровоград] /  Б. Мельничук // Буковина. – 2004. – 23 черв. (№ 47). – С. 3.

10. Мельничук Б. Блискавка, що зцілює душі / Б. Мельничук // Буковина. – 2001. – 8 берез. (№ 18). – С. 4. – РЕЦ. на кн.: ШЕВЧЕНКО Т. Кавказ : поема українською, кримськотатарською, російською, англійською мовами / Т. Шевченко ; упоряд. В. Басиров ; передм. О. Губаря. – Сімферополь : Доля. – 2000. – 125 с.

11. Мельничук Б. Віковічний найвищий авторитет : слово про Шевченка / Б. Мельничук // Буковина. – 2000. – 8 берез.

12. Мельничук Б. Всепланетна шаноба (до 170-річчя від дня народження) : [про Тараса Шевченка] / Б. Мельничук // Рад. Буковина. – 1984. – 8 берез. (№ 51). – С. 3.

13. Мельничук Б.  „…Державний муж і громадянин світу” / Б. Мельничук // Буковина. – 2000. – 6 верес. – С. 3. – РЕЦ. на кн.: „Далекий і близький Шевченко” (Узакъ ве якъын Шевченко) / упоряд. В. М. Басиров ; передм. О. І. Губаря. – Сімферополь, 1999. – 224 с.

14. Мельничук Б. „Добро найкращеє на світі…” : [про Тараса Шевченка] / Б. Мельничук  // Рад. Буковина. – 1982. – 10 берез.

15. Мельничук Б. Драматична шевченкіана / Б. Мельничук // Буковин. журнал. – 2014. – № 2. – С. 107–142.

16. Мельничук Б. Драматичні поеми про Шевченка в українській радянській літературі / Б. Мельничук // Збірник праць XVII наукової Шевченківської конференції. – Київ, 1970. – С. 262–291.

17. Мельничук Б. З невичерпної криниці / Б. Мельничук // Вітчизна. – 1964. – № 12. – С. 191–192. – РЕЦ. на кн.: Малишко А. Тарас Шевченко : драматична пісня / А. Малишко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 95 с.

18. Мельничук Б. З поля польської шевченкіани / Б. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. Соціальні комунікації. Вип. 1 (29). – Ужгород, 2013. – С.110–113.

19. Мельничук Б. Йшов і йде Шевченко Буковиною : [популяризація творів поета в краї] / Б. Мельничук // Буковина. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 1, 3.

 

20. Мельничук Б. Крилате слово Великого Українця : [вступ. ст.] / Б. Мельничук // Афоризми Тараса Шевченка : зб. крилатих висловів / упоряд.
О. Є. Мельниченко ; ред. Б. І. Мельничук. – Чернівці, 2009. – С. 5–14.

21. Мельничук Б. Пам’ятник Шевченку в Олешкові / Б. Мельничук // Укр. ластівка. – 2016. – № 1-2. – С. 5–6.

22. Мельничук Б. „Після Бога це наш віковічний найвищий авторитет” : [про Тараса Шевченка] / Б. Мельничук // Унів. вісник. – 2003. – лют. (№ 1). – С. 6–7.

23. Мельничук Б. Призабута сторінка поетичної шевченкіани / Б. Мельничук // XXXII наукова Шевченківська конференція (21-22 трав.1998 р.) : матер. – Луганськ, 1998. – С. 51–54.

24. Мельничук Б. Репліка з подякою, та не без моралі : [про рец. Олександра Бороня на кн. Петра Коваленка „Серце моє трудне, що в тебе болить?... (Захворювання і смерть Т. Г. Шевченка з погляду сучасної медицини)”, вміщену в газ. „Літ. Україна” за 20 верес. 2001 р.] / Б. Мельничук // Літ. Україна. – 2001. – 4 жовт. – С. 3.

25. Мельничук Б. Російська художня шевченкіана, започаткована Аполлоном Майковим і Ніколаєм Нєкрасовим / Б. Мельничук // Spheres of culture. Volume VII. - Lublin, 2014. - S. 82-99.

26. Мельничук Б. Тарас Шевченко у художніх літературах зарубіжжя / Б. Мельничук // Буковин. журнал.  – 2014.  – № 3. – С. 92-127 ; № 4. – С. 88–114.

27. Мельничук Б. То коли ж народився Шевченко? : [уточнення про дату народж. Т. Шевченка у відповідь І. Ліховому і П. Овчару] / Б. Мельничук // Буковин. віче. – 1995. – 17 трав.

28. Мельничук Б. Українська поетична шевченкіана : навч. посібник зі спецкурсу  / Б. Мельничук. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 176 с.

29. Мельничук Б. Хто ж викупив Шевченка : [повертаючись до статті В. Косяченка „Да какая разница?”] / Б. Мельничук // Мол. буковинець. – 1990. – 28 жовт.-3 листоп. (№ 44). – Флояра, с. 2.

30. Мельничук Б.  Художня шевченкіана української діаспори в Європі, Америці та Австралії / Б. Мельничук // Слово і час. - 2014. - № 10. - С. 18–6.

31. Мельничук Б. Художня шевченкіана як феномен світової літератури / Б. Мельничук // ХХХI наукова Шевченківська конференція (9-11 берез. 1994 р.) : матер. – Луганськ, 1994. – С. 194–196.

32. Мельничук Б. Шевченкіана, творена у криївках і ГУЛАГах : [на світлині Б. Мельничук і Т. Мельничук] / Б. Мельничук  // Слово і час. – 2012. – № 4. – С. 17–31.

33. Мельничук Б. Шевченківський збірник / Б. Мельничук // Рад. Буковина. – 1979. – 26 черв.

34. Мельничук Б. Шевченко в творчості Костя Герасименка / Б. Мельничук // Збірник праць двадцять третьої наукової Шевченківської конференції / відп. ред. Є. П. Кирилюк. – Київ, 1979. – С. 238–246.

35. Мельничук Б. Шевченко під зорями Буковини / Б. Мельничук // Укр. ластівка. – 2015. – № 1-2. – С. 4–6.

36. Мельничук Б. Шевченко плаче за імперією? : з етюдів про найбільшого українця / Б. Мельничук // Буковина. – 1993. – 14 квіт. (№ 36). – С. 3.

37. Мельничук Б. Шевченкові присвячена : Всесоюз. наук. конф. в Чернівцях : [про XXIII наук. Шевченків. конф. в Чернів. ун-ті; є фото (авт. М. Порогер) з учасниками конф.: Є. Кирилюк О. Мушкудіані, У. Бекбаулов, С. Сафунов] / Б. Мельничук  // Рад. Буковина. – 1977. – 16 берез.

38. Мельничук Б. Шляхи всенародної книги / Б. Мельничук // Рад. Буковина. – 1978. – 17 верес. – РЕЦ. на кн.: БОЛЬШАКОВ Л. Путь „Кобзаря”: судьба кн. Т. Шевченко / Л. Большаков, В. Бородин. – Москва : Книга, 1978. – 91 с.

39. Мельничук Б. Шляхи української художньої шевченкіани. (Від початку 40-х років ХІХ століття до наших днів) / Б. Мельничук // Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Том ССLXVI. – Львів, 2014. – С. 355–422.

40. Паращук Б. В сім’ї вольній, новій : [про відзначення Шевченків. днів у Чернів. ун-ті] / Б. Паращук // Рад. Буковина. – 1982. – 14 берез.