середа, 29 травня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ # 6 "ЖИТТЯ ЯК ГРА, ГРА ЯК ЖИТЯ""Якщо вірити поглядам Йогана Гейзінги - вся наша діяльність, все наше життя, - від особистісного до фундаментального рівня - не більше ніж просто гра. Релігія, танець, музика, комунікація та багато іншого - різні форми ігор, в які грають люди. Якими бувають ігри? Як впливають вони на життя людини, чи визначають вони поведінку гравців, чи можна уникнути гри? Хто визначає правила? Як виграти? Предметом розмови можуть стати - економіка, мораль, війна - і це далеко не єдині сфери де можна буде "гратись".
Про це все йшлося на інтерактивній лекції 22 травня 2019 року на тему "Життя як гра, гра як життя". Модератор - кадидат філософських наук, асистент кафедри філософії ЧНУ ім. Ю. Федьковича - Ігор Руснак.
Було інформативно, насичено, презентаційний супровід та подача матеріалу в нестандартному форматі, використано безліч елементів гри під час самої лекції, багато інтерактивного спілкування, невеличкі мотивуючі призи, питання, відповіді, діалог, дискусія. Цікава тема, креативний лектор, допитливі учасники дискусії. Це все - на одному подиху, час промайнув неймовірно швидко. Хотілося ще поспілкуватися та глибше зануритися в тему. Для тих кому хочеться більше прочитати на цю тему традиційно підготовано працівниками відділу наукової інформації та бібліографії виставку-перегляд літератури, бібліографічний список до якої подається нижче.
Література, представлена на виставці

(Бібліографічний список)

1.      Берн Е. Ігри, у які грають люди. Світовий бестселер із психології стосунків / Е. Берн; пер. з англ. К. Меньшикової. – 2-е вид. – Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. – 256 с.
2.      Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: психология человеческой судьбы / пер. с англ.; общ. ред. М.С. Мацковского. – Москва : Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. – 336 с.
3.      Водотика Т. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ. У пошуках власного образу / Т. Водотика, Є. Магда. – Харків : Віват, 2017. – 350 с.
4.      Гжегорчик А. Життя як виклик: вступ до раціоналістичної філософії /  Анджей Гжегорчик. Варшава ; Львів, 1997. 263 с.
5.      Дытыненко Е. Революция-эволюция игры : кн.-тренинг для успешных женщин / Елена  Дытыненко. – Киев : Саммит-Книга, 2016. – 232 с.
6.      Елрод Г. Чудовий ранок. Як не проспати життя  / Гел Елрод ; пер.з англ. Т. Заволоко. – 2-е вид. – Київ : Наш формат, 2018. – 176 с.
7.      Леві-Строс К. Структурна антропологія  / К. Леві-Строс ; пер. з фр. З. Борисюк. – 2-ге вид. – Київ. : Основи, 2000. – 387 с.
8.      На переломе. Философские дискусии 20-х годов: философия и мировоззрения / сост. П.В. Алексеев. – Москва : Политиздат,1990. 528 с.
9.      Олсон М. Логіка колективної дії. Суспільні блага і теорія груп / М. Олсон; пер. з англ. С. Слухая. – Київ : Лібра, 2004. – 272 с.
10. Петрушенко В. Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції: для студ. вищих навч. закл. / В. Л. Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 352 с.
11. Попович М. Бути людиною / М. Попович. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2013. – 224 с.
12. Проблема Человека в западной философии: переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревич ; общ.ред. Ю.Н.  Попова. – Москва : Прогресс, 1988. – 552 с.
13. Філософія. Світ людини : курс лекцій / В. Табачковський, М. Булатов, Н. Хамітов. – Київ : Либідь, 2003. – 430 с.
14. Франк С.Л. Реальность и Человек / сост. П.В. Алексеев ; прим. Р.К. Медведевой. Москва : Республика, 1997. 497 с.


вівторок, 7 травня 2019 р.

ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ІІІ-го КУРСУ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 - "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" ЧНУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА


З 15 квітня по 06 травня 2019 року студенти ІІІ-го курсу (Діана Вітрюк, Людмила Чулкан), які навчаються за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", факультету історії політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проходили практику інформаційно-аналітичної діяльності  в Чернівецькій ОУНБ ім. М. Івасюка на базі відділу наукової інформації та бібліографії. Керівник практики від кафедри міжнародної інформації - доцент Макух-Федоркова Іванна Іванівна, від ЧОУНБ ім. М. Івасюка - завідувач відділу наукової інформації та бібліографії Гаврилюк Олександра Олександрівна.
Впродовж практики студенти ознайомилися з основними формами бібліотечно-бібліографічної роботи та бібліотечними процесами в великій бібліотеці: законодавством, яке регламентує діяльність ббіблііотек, державними стандартамиз бібліотечної справи та засвоїли основні традиційні та інноваційні бібліотечно-бібліографічні процеси, роботу з документами, електронними ресурсами та користувачами бібліотеки.