четвер, 21 березня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ # 4 "ЧИ МОЖЕ СУЧАСНА ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ БУТИ ІДЕАЛІСТИЧНОЮ?"


20 березня 2019 року в рамках проекту "Філософська лабораторія" на інтерактивній лекції мова велася про те "Чи може сучасна теорія свідомості бути ідеалістичною?" Модератором зустрічі виступив доцент кафедри філософії Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича РОМАН ГЕОРГІЄВИЧ РОШКУЛЕЦЬ.
Свідо́мість (калька з фр. conscience) — здатність людини пізнавати навколишній світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.
Тема об'ємна та непроста для сприйняття.
"Ми живемо в період бурхливого прогресу наук про свідомість, успіхи яких, здавалося б, дозволяють (чи дозволять невдовзі) пояснити свідомість людини максимально повно. Чи це означає, що "основне питання філософії" розв'язане на користь того, що буття первинне, свідомість - вторинна? Чи може філософія ідеалізму, на тлі успіхів конкретних наук, сказати ще щось суттєве про свідомість, чи нейронауки дали нам остаточне розв'язання проблеми свідомості? В чому причини скепсису стосовно філософського ідеалізму в сучасному світі? Як розв'язує, і чи розв'язує взагалі, наука світоглядні проблеми? Чи може це вже не проблеми? Ці та багато інших питань постають при спробі обгрунтувати місце і значення ідеї в поясненні природи, значення і призначення свідомості людини."
Після коротких теоретичних викладок, фахово зроблених лектором, тривало обговорення в вузькому колі осіб, зацікавлених темою. Охопити все за одну інтерактивну лекцію годі  було й намагатись, тому бібліографи відділу наукової інформації та бібліографії Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Михайла Івасюка підготували книжкову виставку-перегляд "Чи може сучасна теорія свідомості бути ідеалістичною?". Для того, щоб кожен охочий учасник дискусії зміг поглибити свої знання з цієї теми, замовивши в нашій бібліотеці видання, які допоможуть шукати відповіді на питання, що виникли в процесі обговорення.
Завдяки досвідченому лектору Роману Рошкульцю, було цікаво та інформативно насичено, за що всі учасники зустрічі щиро вдячні!

ЧИ МОЖЕ СУЧАСНА ТЕОРІЯ СВІДОМОСТІ БУТИ ІДЕАЛІСТИЧНОЮ?
(Бібліографічний список літератури,
 представленої на виставці)
1.     Апанасенко Г. Цілюща сила свідомості / Г. Апанасенко // Науковий світ. 2008. № 8. С. 2223.
2.     Вертій О.  Заблокована національна свідомість / Олексій Вертій // Дзвін. – 2018. – № 5. – С. 106–123. – Бібліогр. в підрядк. прим.
3.     Гуманітарно-наукове знання: становлення парадигми : матер. міжнар. наук. конф. 7-8 жовт. 2011 р. м Чернівці / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 448 с.
4.     Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.2. / пер. з фр.; під. кер. Б. Кассен. Київ : Дух і літера, 2011.  486 с.
5.     Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т.3. / пер. з фр.; під кер.: Б. Кассен, К. Сігова. – Київ : Дух і літера, 2013. –  328 с.
6.     Іванова Л. Мовна проблема як головний вимір етнополітичної свідомості українства  / Людмила Іванова // Наука і суспільство. –2018. – № 11–12. – С. 2-11. – Бібліогр. в кінці ст.
7.     Історія філософії  : словник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. – 2-ге вид. перероб. – Київ : Знання України, 2012. 1088 с.
8.      Козерацька  О.А. Свідомість /О.А.Козерацька // Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Київ : Укр.енцикл. ім. М. П. Бажана,1998.  Т. 5 : ПС. 2003. 736 с.
9.     Короткий філософський словник-довідник : українсько-англо-німецько-французький словник-довідник / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; за ред.: І. П. Чорного, О. Є. Бродецького. – Чернівці : Рута, 2006. – 290 с.
10. Музиченко І. В.  Етнічна свідомість: проблема визначення структури та функцій  / І. В. Музиченко, Н. Т. Олійник // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.
11. Некрасова І. Проблеми дослідження гендерних аспектів етноментальних структур свідомості / Ілона Некрасова, Вяфа Нагієва // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 27–38.
12. О'Конор Д. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень  / Д. О'Конор, І. Макдермотт ; пер. з англ. Н. Сисюк. – Київ : Наш формат, 2018. – 240 с.
13. Петрушенко В. Л  Філософський словник: терміни, персоналії, сентенції  : для студ. вищих навч. закл. /  В. Л. Петрушенко ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 352 с.
14. Прист С. Теория сознания  / С. Прист, пер. с англ. Грязнова А.Ф.
 – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288 с.
15. Сознание как категория материалистической диалектики / Лезгина М. Л., Марков Б. В., Шилков Ю. М. и др.; под ред. В. Г. Иванова, В. В. Лапицкого. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 168 c.
16. Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : [монографія] / В. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 228 с.
17. Хамітов Н. Філософський словник: людина і світ / Н. Хамітов, С. Крилова. Київ, 2007. 264 с.
18. Ханко О. Ключ: систематизація мислительних понять В. Данилейка / О. Ханко. – Київ : Вид. О. Ханко, 2006. – 200 с.
19. Ханко О.  Мислитель / О. Ханко. – Київ : Вид. О. Ханко, 2006. – 190 с.
20. Философское сознание: драматизм обновления / отв. ред. Н. И. Лапин; сост. Е. Н. Шульга. – Москва : Политиздат, 1991. – 413 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы).
21. Фурман А. В. Свідомість як рамкова умова пізнання і методологування  / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 16–38.  
22. Человек: философские аспекты сознания и деятельности / Т. И. Адуло, А. И. Антипенко, Е. А. Алексеева и др.; под ред. Д. И Широканова, А. И. Петрущика. – Минск: Наука и техника, 1989. – 208 с.
23. Чорний І. П. Філософія : навч. посіб. / І. П. Чорний, Р. Г. Рошкулець ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці : Рута, 2008. 216 с.
24.  Шандор Ф. Ф.  Поняття свідомості в сучасному філософському дискурсі  / Ф. Ф. Шандор // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 73–79.
     25. Шуртаков К.П.  Мировоззрение и методы его формирования /               К.  П. Шуртаков. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1989. – 203 с.

вівторок, 12 березня 2019 р.

ПОДАРУНОК ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТКИ МАРІЇ МАХОВКИ ЧОУНБ ІМ. М. ІВАСЮКА З НАГОДИ 70ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ КОМПОЗИТОРА ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА

 Марія Маховка - молода журналістка з Чернігова, сфера зацікавлень якої, українські культура, література, мистецтво, естрадна музика, відвідала 4 березня 2019 року цикл урочистих заходів в Чернівцях та області з нагоди 70-річчя від дня народження композитора, музиканта, поета Володимира Івасюка. Традиційно не оминула відділ наукової інформації та бібліографії Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка, з яким підтримує дружні стосунки вже кілька років поспіль. Щоразу, коли вона відвідує Чернівці, заходить в гості до бібліотеки. Спілкуватися з нею дуже цікаво, адже не дивлячись на молодий вік, знає багато про Буковинський край та наших видатних земляків-буковинців. Цього разу завітала, щоб подарувати конверт і марку, випущені "Укрпоштою" до ювілею композитора, співака, поета - Володимира Івасюка. Користуючись нагодою подарувала свою магістерську роботу, присвячену творчості письменника Михайла Григоровича Івасюка, за що ми їй щиро вдячні!
 Бажаємо успіху, розвитку, нових ідей та всього найкращого в житті! Нехай Зелена Буковина та талановиті буковинці залишаються надовго джерелом творчого натхнення для нових публікацій!

середа, 6 березня 2019 р.

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ЧНУ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА - 25 РОКІВ !

  5 березня 2019 року відбулися урочистості з нагоди 25-ліття з часу відродження філософсько-теологічного факультету в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, на які була запрошена і Чернівецька ОУНБ ім. Михайла Івасюка, як партнер кафедри філософії в проекті "Філософська лабораторія". Марія Довгань - заступник директора з наукової роботи та завідувач відділу Олександра Гаврилюк, привітали друзів-філософів з святом. Приємно, що ЧОУНБ ім. М. Івасюка було відзначено: грамотою на ім'я директора Філяк Н. М. та подякою на ім'я завідувача відділу наукової інформації та бібліографії Гаврилюк О.О. за популяризацію філософських знань і з нагоди 25-річчя з часу відродження філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
 Бажаємо, всім кафедрам факультету, процвітання, талановитих студентів та викладачів, цікавих ідей, креативних проектів, успішного розвитку, нових наукових досягнень та всього найкращого! Щиро вдячні кафедрі філософії за співпрацю, увагу та нове видання про історію філософсько-теологічного факультету!